Meny

Bodø Golfklubb – Klubbmesterskapet 2023

Lokale regler / regelpresiseringer / Info

- Bunkere som er i spill har raker som kan benyttes, hvis ikke er de G.U.R. uansett om de ikke er merket med blå stake

- Man kan rake under ballen før den spilles fra bunker.

- Ballen kan flyttes til nærmeste punkt med sand ikke nærmere hullet dersom den ligger i ugress i bunker

NB: Selv om det er områder i rough med en del løsgress gjelder vanlige golfregler: Man kan ikke ta vekk løse naturgjenstander dersom ballen rører på seg uten at det blir straffeslag.

Områder på banen der det er gravd pga drenering etc er GUR

- Slå ut nøyaktig på din starttid, ikke før, ikke senere. Hold oppe tempo og hold kontakt med flighten foran

- En person i flighten fører score digitalt via link som er sendt ut på SMS. En annen fører score manuelt på scorekort. -Hver deltaker i flighten utpekes som «markør» for en av de andre. Det er viktig at man da holder telling med hvor mange slag den man er markør for får – og kontrollerer dette i forhold til det som noteres digitalt og på scorekort for hvert hull på neste teested. - Flighten kontrollerer digital scoreføring mot manuelt ført score etter runden. Ingen innlevering av scorekort. - Score SKAL føres digitalt umiddelbart etter hvert hull.

- NB: Obligatorisk liten pause etter 9 spilte hull

HUSK OGSÅ: - Siden vi spiller slagspill SKAL man slå slag helt til ballen er i hullet. - slå ALLTID provisorisk ball når man tror ballen kan være mistet - man kan kun lete i 3 minutter etter at man starter leting etter en ball. Lykke til!

TIL SLUTT: Hullposisjoner søndag er markert med oransje flekk på greenen

Nettside levert av ibooking.no