Meny

LOKALE REGLER sesongen 2024


1. Banens grenser (A-1) 

 • Hvite staker og eventuelt linjer definerer banens grenser.

2. Straffeområder (Regel 17) (B-1) 

 • Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. 
 • Straffeområdet på hull 2 er også merket med gule staker 

3 Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

 Grunn under reparasjon (GUR)

 • Alle områder merket med blå staker og/eller linjer defineres som GUR        
 • Maurtuer innenfor banens grenser defineres som GUR
 • Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere eller innenfor en avstand på to køllelengder fra området klippet i fairwayhøyde eller lavere defineres som GUR.
 • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer defineres som GUR
 • Spesielt for hull 4, hull 7 og hull 9: Det er på fairway generell ballplassering innenfor en lengde av et scorekort

Uflyttbare hindringer

 • Alle avstandsmerker defineres som uflyttbare hindringer.
 • Veier med kunstige overflater, asfalt og grus, defineres som uflyttbare hindringer. I hjulspor og andre nedkjørte områder spilles banen som den er og ballen som den ligger. 
 • Trær merket med støttepinner og/eller fargede bånd er spilleforbudsområder: Hvis en spiller ball ligger hvor som helst på              banen unntatt i et  straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f. Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller fritak uten straff etter regel 17.1e(2).

Integrerte gjenstander

 • Stier og traktorveier uten kunstig overflate defineres som en integrert del av banen og ballen spilles som den ligger.  

4. Ballplassering (E3)

Denne regelen gjelder bare i enkelte perioder- når dette er bestemt av klubben og bekjentgjort med oppslag, eller når dette opplyses i forbindelse med turneringer:   Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball innenfor en køllelengdes avstand fra der opprinnelig ball falt til ro, ikke nærmere hullet. Altså: Ballplassering innenfor en køllelengde på fairway når dette opplyses i forbindelse med turneringer eller oppslag. 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.  Spilleren dropper ballen etter gjeldende droppregler så nær området den gikk ut av banen som mulig, ikke nærmere hullet, mot en straff på to slag

Bruk av hjelpemidler og måleutstyr (avstandsmåler)

For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander.  Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.

Utslag på hull 10- gul tee

Dersom utslaget treffer høyspentledningen skal utslaget tas på nytt uten straff. 


Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

 • Matchspill – Tap av hull. 
 • Slagspill – To slag.


Nettside levert av ibooking.no