Meny

LOKALE REGLER sesongen 2015

  1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer, jfr. regel 24-1
  2. Området for fritak ved plugget ball, jfr. regel 25-2 utvides til å gjelde hele spillefeltet.
  3. Kun trær med støttepinner eller evt. tauverk er uflyttbare hindringer.  Fritak tas etter regel 24-2
  4. Avstandsmerker, røde, gule og blå staker defineres som uflyttbare hindringer.  Fritak tas etter regel 24-2b
  5. For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt. 
    Straff for brudd på regel 14-3: Matchspill - Diskvalifikasjon; Slagspill - Diskvalifikasjon
  6. Maurtuer betraktes som grunn under reparasjon (GUR). Det samme gjelder for veier og stier med kunstig anlagt overflate (asfalt og grus).
  7. Utslag på hull 6, gult utslag, og som treffer kraftlinje annulleres og gjennomføres på nytt uten straff.
Nettside levert av ibooking.no