Meny

I år har gul tee på hull 6 fått hard medfart på grunn av at den også har fungert som adkomstvei til gul tee på hull 10. Vi har derfor klippet og laget ny adkomst til hull 10 bak gul tee på hull 6. Vi ber alle om å bruke denne. 

 På hull 5 har mange erfart at det ikke er gress like før green. Dette skyldes at vi har brukt dette som utgang fra hull 5. Vi har nå flyttet utgangen, og ber alle om å sette traller og biler ved oppsatt skilt før putting på hull 5. 

Nettside levert av ibooking.no