Meny

Parturnering med Ryder Cup innslag!

Golfsenteret innbyr til ny parturnering søndag 3.10 kl. 11.00

Bodø Golfsenter inviterer til en "Ryder Cup" inspirert parturnering på Ilstad. Se forklaring til spilleform under.

Premier:

1. Plass 2stk gavekort a 750,- fra BGS.

2. Plass 2 stk gavekort 500,- fra BGS.

3. Plass  2 stk gavekort 250,- fra BGS.

Longest drive   

Closest to pin  

Trekning  

Spilleform:

Hvert lag består av to spillere. Vi bruker et modifisert "Ryder Cup" format:

Hull 1-6: Scramble:

Begge spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Den andre ballen plukkes opp. Deretter plasserer spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen  plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. Vi spiller med 50% handicap av parets gjennomsnittlige handicap. Begge spillere må minimum ha 2 tellende utslag.

Hull 7-12: Fourball

Begge spillere spiller på sin egen ball til ballen er i hullet - beste nettoscore telles.  50% hcp gjelder. 

Hull 13-18: Foursome

Her spiller man på en ball, annet hvert slag. Spillerne på laget må her slå ut annenhver gang fra utslagsstedet. 50% av parets snitthandicap gjelder.

NBNB:
Siden vi bruker shotgunstart - dvs. starter fra alle hull samtidig - vil man f.eks. kunne starte med å spille et hull som foursome og neste hull som scramble osv. Derfor er det viktig å presisere at banens hull 1-6 er scramble, 7-12 Fourball og 13-18 Foursome - uansett hvor man starter runden :-)

Bunkere som ikke er i spill er markert med stake.


Nettside levert av ibooking.no