Meny

Medlemsinfo - oppgradering av bunkrene på banen

Hei alle medlemmer i Bodø golfklubb- viktig melding!

Bodø golfklubb ønsker å øke kvaliteten på anlegget.  Klubben jobber for tiden blant annet med å utvikle forbedrede rutiner for klipping, vedlikehold og drift av selve baneanlegget og klubbområdet.  

I perioder trenger vi også litt hjelp fra medlemmene gjennom en dugnadsinnsats.  Vi skal planlegger tre dugnader i løpet av i sommer/høst og ønsker at ALLE SOM KAN setter av tid til å bli med på en eller flere av disse. 

Første dugnad er onsdag 30. juni med oppstart klokka 17.00.  Vi holder på til ca 20.00, så kom gjerne så snart hvis du kan- særlig er du som til nå ikke har deltatt velkommen. Dugnad er en fin måte å bli kjent med andre medlemmer.

Denne gang er det fokus på å opparbeide noen bunkre og få disse i spill.  Blir vi mange nok er det andre oppgaver som også blir fordelt. 

Plan for kommende dugnader- i august og september kommer. 

Klubben vurderer å innføre dugnadsavgift, men om nok medlemmer stiller opp kan vi unngå dette.

Takk for innsatsen- velkommen til dugnad onsdag 30. juni klokka 17.00  Kom gjerne senere hvis det passer bedre, vi holder på til ca. 20.00.  Har du en spade krafse eller annet redskap- ta den gjerne med!       

NB! Banen er stengt i dugnadsperioden

Nettside levert av ibooking.no