Meny

Bodø Golfklubb inviterer sine medlemmer til medlemsmøte:  Torsdag 20 februar kl 18.00, i lokalene til Bjørk restaurant i Bodø sentrum

Tanken er at vi har ca 1 times tid med medlemsmøtet, og at det etter møtet er anledning til å bestille litt mat og noe å drikke, samt prate litt sammen rundt bordet.

Det er to saker vi ønsker å ta opp til orientering og drøfting.

  1. Nye utslagssteder, slik at vi nå får 18 hull på Ilstad. Hvordan skal vi sette sammen den nye 18 hullsrunden.( Banekart og forslag til hullrekkefølge er vedlagt)   
  2. For sesongen 2020 vil det være mulig å dele opp kontingentbetalingen i rater, også dette via Norkred. Orientering og tanker rundt dette.
  3. Eventuelt. Kom med innspill

Vi håper på godt oppmøte, hyggelig samvær og en god diskusjon om vår "nye" bane og kontingentrater.

Vel møtt

Styret i Bodø Golfklubb

Forslag Rekkefølge Og Hcp Ny 18 Hullsbane

Banekart Ilstad Forslag 2019

Nettside levert av ibooking.no