Meny

Som kjent legges handicapsystemet totalt om fra og med 2020. Det ligger nå info ute på Golfforbundets hjemmeside som beskriver endringene i detalj. En viktig opplysning i tillegg er at dersom man går kun 9 hull må man legge til et antall slag som tilsvarer sitt netto par + ett slag for de siste 9 hullene. Med andre ord - det antall slag man i 2019 fikk 17 poeng for. 

Du kan allerede nå regne ut ditt nye handicap selv om du har lyst. Husk at du da må se på de siste 20 registrerte rundene dine (de finner du i Golfbox) og regne deg frem til gjennomsnittet av de 8 beste av disse rundene.

Formelen for å regne ut handicap spilt til for en runde er som følger: 


(113 / Slopeverdi) x (Justert bruttoscore - Baneverdi - PCC)

113 er en fast verdi.

Slopeverdi og Baneverdi hentes fra banens slopetabell - helt på toppen av tabellen.


Justert bruttoscore er sammenlagt antall slag på en runde, men justert ned slik at alle hull du plukket opp eller fikk mer enn netto dobbelbogey er justert til netto dobbelbogey. (Eksempel: Om du har 1 ekstraslag på et par4 hull er din netto dobbeltbogey 7 slag.)

PCC (Playing Conditions Calculation) har bare betydning når det er unormale spilleforhold, og et visst antall scorer er registrert på banen med stort avvik mellom score og spillernes normale spillestyrke.

Eksempel: Spiller A  (mann med hcp 14,2) går en 9-hulls runde på Ilstad fra gul tee på 41 slag. Han har 13 tildelte slag på 18 hull i følge slope for 2019. Det var ingen PCC denne dagen.
Hans justerte bruttoscore var 41 på de 9 hullene han gikk. I tillegg må han legge til 35(banens par) +6(han har 13 tildelte, men bare 6 tildelte på siste 9)+1(et ekstra slag som legges på)=42 slag for de siste 9 han ikke gikk. Altså til sammen: 41 + 42 = 83 slag

Fra slopetabellen for Ilstad fra 2019 finner vi at for Herrer fra gul tee er Baneverdien 68,6 og Slopeverdien 117

Handicap for denne runden blir da: (113 / 117) x (83-68,6) = 13,9 :-)

Nettside levert av ibooking.no