Meny

Barneaktiviteter på Ilstad følgende mandager før sommeren :

20. mai

3. juni

17. juni

Tidspunkt er 17.30 til 18.30. I tillegg en lørdags formiddag (ca kl 10-12) , som ikke er bestemt ennå.

Opplegget vil være basert på NGFs golfmerker. Dette er et stasjonsbasert opplegg hvor barna kan øve på ulike slag - og de får merker (type pins) hvis de klarer noen oppsatte krav (kjøpes for kr. 25,-).

Opplegget vil legges til rette for barn i alderen 6-12 år, men ungdom (13-19) er selvsagt også ønsket og velkommen. Voksne kan også være med å øve.

Barn som er medlem i BGK fri range og spill på banen (sammen med voksen).

Ansvarlig for Barn og Golf sesongen 2019 er Brynjar Storvik. Ta kontakt med ham på tlf. 95 73 93 37 
Nettside levert av ibooking.no