Meny

Barneaktiviteter på Ilstad 

Opplegget vil være basert på NGFs golfmerker. Dette er et stasjonsbasert opplegg hvor barna kan øve på ulike slag - og de får merker (type pins) hvis de klarer noen oppsatte krav (kjøpes for kr. 25,-).

Opplegget vil legges til rette for barn i alderen 6-12 år, men ungdom (13-19) er selvsagt også ønsket og velkommen. 

Når: Tirsdag 24.mai, tirsdag 7.juni og tirsdag 14.juni

Alle dager fra 17.30 til 18.30.

Det er alltid hyggelig når voksne blir med og hjelper til.

Barn som er medlem i BGK fri range og spill på banen (sammen med voksen).

Ansvarlig for Barn og Golf sesongen 2022 er Brynjar Storvik. Ta kontakt med ham på tlf. 95 73 93 37 
Nettside levert av ibooking.no